Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1147 Båstad kirke / Trøgstad Kirkelige Fellesråd - brannverntiltak

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 215.000 til lynvernanlegg i Båstad kirke.

I kirkeloven er kirkelig fellesråd gitt ansvar for forvaltning av kirkebygg m.m.

Båstad kirke er en trekirke som ble bygget i 1860, og er en såkalt listeført kirke av Riksantikvaren.

Delprosjekt 1, restaurering av Båstad kirke, det bygningsmessige, samt utvendig maling, skjer gjennom låneopptak som kommunen garanterer for. Låneopptaket har en grense oppad på kr. 1 mill.

Delprosjekt 2 er ikke igangsatt, men ferdig planlagt:
Både El-tilsynet og brannmyndighetene har gjennom flere år og flere kontroller pålagt å forbedre brannsikkerheten omkring lynvernanlegg, hovedsikringstavle og omkring oppvarmingsanlegg med oppdimensjonering av hovedinntaket av strøm til kirken som en følge.

Gjennom regjeringens krisepakke har kirker bygget før 1800 fått fullfinansiert nye lynvernanlegg i kirker av Riksantikvaren og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Båstad kirke var for ung for denne tildelingen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss