Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1568 Eivind Haalien - restaurering av skifertak

fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av skifertak på Gjøvik

Hovdely er en 1 ½ etasjes vill i tre med uthus, bygget i 1910. Hovdely har vernegrad 2, som gjelder bygninger med høy verneverdi.

Trond Raddum, bygningsvernrådgiver hos Mjøsmuseet har vært på befaring. Han uttaler bl.a. at huset er et meget godt stileksempel og et sosialhistorisk eksempel på en embetsmannsbolig. En typisk villa som p.g.a. høy grad av autentisitet er sjelden.

Vinduer, vegger og tak er originale fra 1910. Avgjørende for å kunne bevare et slikt hus er at taket er tett. Nå faller takstein av ved sterk vind og ved takras, noe som utgjør en fare både for husets levetid og for mennesker.

www.fjordabaaten.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss