Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1696 Rutebilhistorisk Forening,avd. Sunnmøre - Rutebilhistorisk Senter EFB - elektrisk anlegg

fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til renovering av elektrisk anlegg ved Rutebilhistorisk Senter EFB

Rutebilhistorisk Forening ble stiftet i 1983 og er en uavhengig ideell forening, som har som formål å fremme interesse og forståelse for rutebilen som teknisk kulturminne, og rutebildriftens samfunnsmessige betydning. Avdelingen på Sunnmøre, ble stiftet i 1988 og er en av 12 lokalavdelinger i landet. På Sunnmøre er det mange bevarte og registrerte veteranbusser.

Søknaden er i f.b.m renovering av det tidligere turebilanlegget til Ellingsøy Ferje- og Billag AS, som Rutebilhistorisk Senter EFB AS kjøper av det tidligere billaget. Her kan man parkere i garasje 7 veteranbusser, med tilhørende smøregrav for nødvendig vedlikehold.

Renoveringsarbeidet består bl.a. renovering av el. anlegget (lys og varme) i bygningen.

Norsk Kulturminnefond bemerker at prosjektet er interessant i sjangeren «teknisk kulturminne» og at det er sjelden en ser et så autentisk, komplett anlegg av denne typen fra 1970-tallet.

http://www.rhf.no/lokalavdelinger/sunnmore/index.htm

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss