Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Stm189-A01 Maria Figenschau - Antikvarisk istandsetting av Dreyergården

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av vinduer, samt utskifting av syllstokk og til oppmuring av tørrmur på østvegg.

Dreyergården på Kvesmenes ble bygget av Kristen Mathias Dreyer og kona Sigrid Marie på begynnelsen av 1900-tallet, oppført som bolig, kontor og butikk. Kristen Mathias drev først som handelsmann til slutten av 20-tallet, deretter som småbruker og veivokter frem til han ble syk på begynnelsen av 40-tallet og døde i 1943.

Maria Figenschau kjøpte huset i 2004 og er tipp-oldebarn av huset første eier

Den store bygningen ligger like ved E6 og E8 nord for Hatteng i Storfjord kommune, og er godt synlig for de som kjører forbi.

Bygningen har gjennomgått en del endringer, men har fortsatt hovedformen, de fleste vinduene og en del panel igjen fra det opprinnelige.

Eier ønsker å beholde og tilbakeføre bygningen stilmessig utvendig og det er også behov for en del istandsettingsarbeider med bl.a. utskifting av en syllstokk.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss