Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2026 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Brannsikringstilltak ved Stranges Stiftelse

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 135.000 til brannsikringstilltak ved Stranges Stiftelse

Bergen og Hordaland avdeling av Fortidsminneforeningen er en frivillig medlems-organisasjon stiftet i 1871 med ca. 700 medlemmer. Foreningen arbeider for bevaring av verneverdige kulturminner i distriktet, samt å formidle kunnskap og forståelse for verdien av våre kulturminner i lokalmiljøet.

Stranges Stiftelse på Nordnes i Klostergaten 28, er en av Bergens eldste institusjoner. Stiftelsens fattighus for kvinner ble opprettet i 1609. Bygningen var i bruk og under kommunal kontroll frem til 1972 da Fortidsminneforeningen overtok eiendommen. Hordaland Fylkeskommune har varslet oppstart til fredning, og huset skal dermed i praksis regnes som fredet.

Bygningen fra 1751 huser i dag sekretariatet til Bergen og Hordaland avd. av Fortidsminneforeningen.

Det tette trehusmiljøet her har svært høy brannsmittefare, og er et godt eksempel på de mange kulturminnene som vil være uerstattelige ved en brann i strøket.

Driftskostnadene for bygningen overstiger dessverre leieinntektene og foreningen har iverksatt tiltak for at Stranges stiftelse skal bli brukt mer aktivt, både av foreningens medlemmer og publikum generelt.

Behovet for et oppdatert elektrisk anlegg er dermed svært prekær. Økt bruk av huset betyr økt bruk av det elektriske, som i dag verken er tilregnelig eller godt nok. Sikringene er ustabile og ryker ofte, spesielt ved økt bruk av varmeovner.

I forbindelse med brannettersyn på eiendommen, samt befaring av elektriker, er man blitt anbefalt å bytte ut dagens brannsensorer som finnes i huset. Disse er mer enn 30 år gamle og bør derfor byttes ut så fort som mulig.

Videre består belysningen i Stranges hovedstua av hengende lyspærer samt av spotlights på skinner som ikke brukes daglig. Til bekymring ble det nylig oppdaget dype brannmerker i en bjelke forårsaket av en spotlight. Elektriker har påpekt brannfaren med nåværende løsning og konkludert med at disse bør skiftes ut med mer brannsikker LED-belysning.

http://www.fortidsminneforeningen.no/bh/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss