Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2029 Museet Midt IKS - Avd. Kystmuseet Nord-Trøndelag - Brannsikringstiltak i Bryggene

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 700.000 til brannsikringstiltak i Bryggene

Museet Midt er regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av 5 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Avdeling for Bygdesamlinger. Det største museet, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, er også administrasjonssted for Museet Midt.

Kystmuseet har hovedbase i Rørvik, Vikna kommune, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur. Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og en bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge – Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og som har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna.

I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 61 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling.

Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 40 000 besøkende.
Kystmuseet ble i 2005 kåret til ”Årets museum” i Norge.

Bryggerekken ligger langs vestsiden av kanalen som går fra Nærøysundet og inn til Museumspollen og er regulert til museumsformål. Det er i dag oppført 5 eldre brygger og en trebro i gjeldende område, med planer om ytterligere en brygge i husrekken. Både bygningsmassen og inventaret i bryggerekken har stor antikvarisk- og kulturhistorisk verdi, og brannteknisk blir rekken vurdert som en bygningsenhet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss