Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2030 Lofotmuseet - Renovering av tak og piper på Storvågen Søndre

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til renovering av tak og pipe på Storvågen Søndre

Avtale er inngått mellom Lofotmuseet og Nordland fylkeskommune, hvor fylkeskommunen har innvilget et tilskudd til gjennomføring av prosjektet «Tante Kaias kaffehus» i perioden 2013 – 2015.

Prosjektets mål er å gjøre om det verneverdige huset på Storvågan Søndre, bygget omkring 1850/60, til «Tante Kaias Kaffehus», som et unikt sted for gode matopplevelser i historiske omgivelser. Det har tidligere vært drevet næring på Storvågan Søndre både som fiskevær og kaffehus, og huset skal nå bevares gjennom vern og bruk.

Storvågan Søndre ligger på det fredede kulturminnet Vågar, der det er foretatt mange arkeologiske utgravninger. Forskere har slått fast at dette var havneområdet for den første byen i nord, «Vågar», som er omtalt i skriftlige kilder fra begynnelsen av 1000-tallet og frem til ca. 1350, som stedet hvor kongemakt og kirkens folk kom for å få sin del av utbyttet fra det store skreifisket.

Lofotmuseet er en privat eiendomsstiftelse som eier 13 bygninger fra 1800 tallet. De fleste av bygningene disponeres av Museum Nords avdeling Lofotmuseet. Denne avtalen omfatter imidlertid ikke Storvågan Søndre og Storvåganholmen.

Lofotmuseet har eget styre som forvalter eiendommene med representanter fra Vågan kommune, Lofotrådet, Kabelvåg Fiskeriselskap og Vågan Historielag.

Lofotmuseet driver ikke museumsvirksomhet og mottar ikke offentlig støtte.

Styret i Lofotmuseet har i lang tid ønsket å ta tak i restaureringsarbeidet av hovedhuset på Storvågan Søndre. Huset som har vært i privat eie, har stått ubebodd siden 1975, men i 2013 fikk Lofotmuseet overdratt hele eiendommen etter familien Wolff.

Huset er i dag i svært dårlig forfatning og bør straks restaureres. Prosjektet tar sikte på aktiv bruk av huset som Tante Kaias Kaffehus, og vil være et tilbud til lokalbefolkningen, bedrifter, lag og foreninger osv. som vil ha sammenkomster, selskaper, m.m. Slik kan fortidsminner bli tatt vare på og samtidig fremme bolyst og utvikling i nærmiljøet.

Storvågan Søndre er et sted med lang og spennende historie, og man har valgt å bygge historien videre på væreierdatteren Caroline Lorch Wolff og hennes kaffehus. Caroline, også kalt «Tanta Kaia» var en dyktig husmor. På den tiden var gårdsdriften stor med 14 husmannsplasser under gården i tillegg til 93 rorbuer. Her var både smie, bakeri og kaffehus. Kaffen ble innført til landet rundt 1860 og var til da en ganske ukjent drikk. Det ble derfor opprettet kaffehus/kaffestuer hvor den nye drikken ble servert. Med alle som rodde fiske herfra, på det meste over 2700 fiskere, var det nok mange som for første gang fikk smake den nye og oppkvikkende kaffen her.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss