Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2032 Ragnar Trohjell - Gjenreising av Toskedalsstova

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ghenreising av Toskedalsstova

I desember 2010 var Trond Oalann fra bygningsverntjenesten i Hordaland Fylkeskommune og Arild Sætre fra Kulturverntjenesten i Nordhordland på befaring i Toskedalen for å se på den gamle stova som siden 1962 har ligget lagret i vedskjulet på garden. Den hadde blitt tatt ned dels p.g.a. et dårlig tak og dels p.g.a. fremkommeligheten for traktoren som da var kommet til gards.

Bakgrunnen for befaringen var behov for å fastslå alder og verneverdi da det var aktuelt å flytte stova til et annet sted på Osterøy. Eieren Ragnar Trohjell selv er ikke interessert i å sette opp stova igjen selv, men vil ikke sette seg mot dette om noen vil gjøre jobben og finansiere prosjektet.
Årstallet 1791 er risset inn og eieren har alltid blitt fortalt at det var det året da stova ble flyttet til garden. En dendrokronologisk undersøkelse viser imidlertid at stokkene er felt på slutten av 1500-tallet.

Befaringen konkluderer med at Toskedalsstova er et interessant bygg som fortjener bedre enn å ligge lagret i et vedskjul. En oppsetting av stova i tunet, der den har hørt hjemme i over to hundre år, vil være den beste form for vern og bevaring.

http://www.lillehammermuseum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss