Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2033 Oddbjørn Bertheussen - Renovering av Gamle Grand Hotell i Vardø

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til renovering av vinduene i første etasje på Gamle Grand Hotell i Vardø

Som et av Nord-Norges fineste og mest moderne med både sentralvarme og elektrisk lys, stod hotellet ferdig i 1914. At det også er oppført i betong, gjør det til et av Nord-Norges tidligste betongbygg. Det er to stilperioder som er gjennomgående i bygget, jugendstil og sveitserstil. Pomorhandelen mellom Norge og Russland, genererte større trafikk og økonomi mellom de to nasjoner, hvilket ga et godt grunnlag for et hotell av denne klasse.

Som hotell overlevede bygningen ikke lenge, men det overlevede 2.

verdenskrigs massive ødeleggelser i Nord- Norge. Som et av de få bygg etter krigen, i denne del av landet, har det i ettertid rommet en rekke virksomheter som blant annet bibliotek bank, apotek, telegraf, galleri og skole.

Bygget ligger i ”hjertet” av Vardø, med havnepromenaden (Finnmarks 1000-års prosjekt), og Pomor museet i umiddelbar nærhet.

”Grand ” er stort og stikker seg ut i bybildet. Bygget har stått lenge til forfall, og har bidratt til en negativ fremtoning av byen.

Fasaden ble sommeren 2005 pusset opp i samarbeid med kommunen, dette for at byen skulle ta seg best mulig ut under 1000-års markeringen. Dette har gitt et løft i bybildet. Grand hotell er også et symbol for Vardø og Vardøs historie.

Om eieren lykkes i også å skape noe innvendig i bygget i fremtiden vil dette være av stor betydning for Vardø, både for fastboende og tilreisende.

Fylkeskonservatoren vurderer gamle Grand hotell til en høy grad av verneverdighet i kraft av det miljøet det ligger i, høy alder, autentisitet, næringshistorie og bruksverdi.

Arbeidet som er blitt utført og ferdigstilt på Grand, hadde ikke vært mulig uten støttespillere som i hovedsak har vært Kulturminnefondet. Stiftelsen UNI har også vært med på alle tiltak inntil videre. Sommeren 2009 ble taket og vinduer i fjerde etasje renovert. I 2010 ble det drenert og satt inn vinduer i andre etasje. Dette har vært svært viktig for bevaringen av bygget. I 2012 ble trappoppgangen og ytterdøren tilbakeført.

For at utleie kan føre prosjektet videre, er 2. etg. blitt renovert og pusset opp innvendig. Det samarbeides også med et lokalt forankret tiltak, Vardø- kulturarv om utvikling, finansiert av Riksantikvaren, fylkeskommunen og Vardø kommune, hvor det blant annet er utarbeidet et prospekt av eiendommen.

Neste fase er å renovere av vinduene i første etasje. Det må støpes nye vannbrett med profiler, lik andre etg., og det må settes inn vinduer, slik at fasaden på Grand blir mest lik det originale utrykket.

www.kirkenssosialtjeneste.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss