Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2035 Havnedagene i Haugesund - Restaurering av kvitebåten

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Kvitebåten i Haugesund


Havnedagene er møtestedet for kystens slitere både på land og sjø. Her kan du treffe jakter, jekter, sildeseilere, kuttere, skøyter, passasjerbåter, agentbåter, fanteskøyter og fritidsbåter. Alle med det til felles at de har tjent kysten i generasjoner.

I bodene på indre kaien vil du finne deltakende utstillere med kystkulturforankring som utgjør ryggraden i Havnedagene. Her vil du også oppleve lukten og lyden av gamle motorer, tradisjonelle håndverk, og ulike utstillinger

Havnedagene ble første gang arrangert i 1990 og har vært en årviss mønstring av våre tradisjoner knyttet til vår maritime kystkultur.

«Kvitebåtane» til Knut Knutsen kjente «alle» i Haugesund til. Det som ikke alle visste, var at det var to båter, og ikke en. Derfor gikk de under navnet «Kvitebåten».

I 1928 bestiller Knutsen den første av disse båtene hos båtbygger Martin W. Haugen i Jondal kommune i Hardanger, kjent for å bygge ekstremt sterke solide båter. Båten var 32,5 fot, kobberklinket med ni bordganger.

Båten var svært påkostet med bronse og messing overalt og var beregnet som arbeidsbåt, til å føre mannskaper i og til privat bruk.

Året etter bestilte Knutsen en så å si nøyaktig maken båt hos samme båtbygger, eneste forskjell var at denne var en halv fot kortere og hadde større Wickmann motor. Den siste motor av denne størrelsen ble produsert i 1943.

Knutsen bestilte båtene få år etter at Kvalkokeriet «Suderøy» var satt i drift, og han hadde masse utstyr og ting og tang til hvalflåten på lager i Nylandshuset. Bare en båt var på sjøen om gangen. Når den ene gikk ut av slipen i Nylandshuset på Vibrandsøy, gikk den andre opp for vedlikehold. På det viset trengte man bare lanterner til en båt, så de var laget med fester slik at de kunne løftes rett over på den andre båten.

Den første båten ble solgt til Bergenskanten, hvor den visstnok ble en del ombygget, men muligens eksisterer ennå.

Den andre Kvitebåten var eiet av Roald Aarvik i Vikebygd i mange år, men senere solgt til Leif Egil Østensen på Karmøy. Østensen hadde den i 13 år før han i 2008 ga den til Havnedagskomiteen i Haugesund, da han mente at både båten og lyden av motoren hørte hjemme i havnebildet i Haugesund.

Målet nå er at «Kvitebåten» blir å se i havnebildet til sommeren til glede for store og små. Man ser ikke for seg at båten skal brukes kommersielt da dette vil medføre stor slitasje og behov for sertifisering som passasjerbåt. Båten vil likevel brukes i kulturformidling og representasjon av byen, samt ulike arrangementer der den naturlig hører hjemme.

Riksantikvaren har erklært båten for verneverdig og er positiv til restaurerings-prosjektet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss