Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2037 Vågan Kystlag - MJ Anne Bro - Reparasjon av stråkjøl

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til reparasjon av stråkjølen på Anne Bro

Vågan Kystlag er et lokallag under Forbundet Kysten hvis formål er bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Laget har i mange år hatt et stabilt medlemstall.

Riksantikvarens vedtak i 1996 å gi M/J Anne Bro status som verneverdig skip. Fartøyet er en Hardanger jakt i 103. leveår.

Vågan Kystlag har i siden 1996 vært stolt og ansvarlig eier av fartøyet og har gjennom aktiv drift og vedlikehold tatt godt vare på den store kulturverdi fartøyet representerer i kystkultursammenheng.

Med hjelp fra en utrettelig dugnadsinnsats fra kystlagets medlemmer, støtte fra Riksantikvaren, private stiftelser og lokalt næringsliv, fremstår fartøyet i dag som en aktiv kulturformidler og attraktiv turistopplevelse for tilreisende og fastboende mennesker i Lofoten. Kystlagets medlemmer driver også profesjonell utleievirksomhet av fartøyet i nærområdet Lofoten og Vesterålen.

Fartøyet har et passasjersertifikat for 47 passasjerer og er underlagt skipskontrollens regler og bestemmelser for sjødyktighet. Hvert år må redningsutstyr og sertifikat fornyes, og alle pålegg utføres i henhold til sjekklister. Dette medfører store økonomiske utgifter som kystlaget forsøker å dekke inn gjennom utleiedriften.

Hvert 5 år skal imidlertid fartøyet gjennom en 5 års-klassing som er betydelig mer omfattende og kostnadskrevende enn de årlige kontrollene.
På denne bakgrunn søkes det hos Riksantikvaren og Stiftelsen UNI om økonomisk støtte til gjennomføring av 5 års-klassingen samt til en del annet helt nødvendig reparasjonsarbeid som i hovedsak dreier seg om tetting av dekket.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss