Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2071 Jøsenfjord Rutelag - Asbestsanering på M/S Jøsenfjord

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 145.250 til asbestsanering ombord i M/S Jøsenfjord

DS Lindenæs, senere omdøpt til Jøsenfjord, ble bygget i 1888 og trafikkerte strekningen Kristiansand-Farsund frem til 1929. Da ble hun solgt til Jøsenfjord Rutelag i Stavanger, og satt i rutetrafikk i Ryfylke. Noen år senere fikk hun montert en ny semi-diesel motor fra Wichmann Motorfabrikk, som fortsatt er ombord. Skipet ble ombygget i 1962 og fikk nytt akterdekk med plass til biler. Jøsenfjord trafikkerte det samme ruteområdet frem til 1978 da skipet ble solgt til Tyskland. Etter noen år bar det videre til Nederland der skipet har vært brukt som husbåt og ligget i en kanal i Schagen.

Vinteren 2011 fikk noen veteranskipsentusiaster i Stavanger og Ryfylke nyss om at skipet var til salgs. En befaring i Schagen viste at skipet var i sjødyktig stand og allerede i påsken samme år kunne Jøsenfjord returnere til sitt gamle farvann, innkjøpt av Andelslaget MS Jøsenfjord som ble stiftet i februar. Riksantikvaren har erklært Jøsenfjord verneverdig og andelslaget skal restaurere skipet etter antikvariske prinsipper. Skipet ligger i dag ved Dåfjorden Slipp på Stord der det er utført sandblåsing av skroget m.m.

Det er avdekket behov for å fjerne asbestisolasjon i skipets motorrom og opp i skorsteinen. Dette representerer et betydelig hinder for det videre restaurerings-arbeidet og fjerningen krever spesialisert personell og utstyr. Dåfjorden Slipp kan utføre arbeidet mens Jøsenfjord ligger der over vinteren. I forbindelse med dette arbeidet vil man arrangere dugnad med maling av dørk og himling i maskinrommet slik at dette vil fremstå i shipshape stand.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss