Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2162 Kirkens Bymisjon Oslo - Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem - Kjøp av fritidsbåt

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til kjøp av fritidsbåt for Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem

Larkollen Ungdomspsykiatriske behandlingshjem (LUB) eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon (SKBO) og er Norges eldste ungdomspsykiatriske behandlingshjem for ungdomsgruppen 12 til 16 år. Institusjonen ble startet i 1961 og hele tiden har båt og sjøliv hatt en sentral plass i behandlings- og fritidstilbudet ved institusjonen. I 2003 ga Stiftelsen UNI tilskudd til anskaffelse av en ny fritidsbåt, Luringen III, en Sandvig 945 som i alle år har vært til stor hjelp og av stor betydning for det terapeutiske arbeidet på Larkollen. Dette var en båt som ble brukt store deler av året.

På grunn av skader etter alvorlig røykutvikling ble man nødt til å kondemnere båten. Da det er avgjørende at en ny båt er stødig og sjøsikker vurderer man å kunne gå til anskaffelse av en Norsk Båt Cabincruiser el.l.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss