Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2163 Høyer Odda as - Brannsprinkling av hovedlageret ved Odda Smelteverk

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til brannsprinkling av hovedlageret ved Odda Smelteverk

Hovedlageret på nedlagte Odda Smelteverk i sentrum av Odd ble satt opp i 1908 på oppdrag av The Sun Gas Company. Fabrikken var på det tidspunkt verdens største karbid produsent.

Bygget har en tydelig engelsk byggestil som trygt kan kalles internasjonal med klassiske teglsteinsdetaljer.

Frem til 2003 var bygget i kontinuerlig bruk, gjennom to verdenskriger, konkurser og skiftende eiere. Etter det har bygget stått tomt og uten varme som dessverre begynner å sette sine spor i form av akselererende forfall.

Bygget har akutt behov for rehabilitering av tak og fasade, og Odda Høyer har inngått intensjonsavtale om å overta bygget og vil også stå som utførende entreprenør. Det er prosjektert og planlagt fullstendig opprusting og restaurering, og det er sterkt ønskelig å ta vare på alle synlige detaljer. Dette vil vise de historiske linjene for området og for dette bygget.

Ved ferdigstilling vil en del av Smelteverksområdet som til nå har stått brakk, bli tatt i bruk.

Kostnadene for å ivareta de arkitektoniske kvalitetene, historien til bygget og samtidig oppfylle nyere generelle krav til universell utforming, energibruk osv. blir høye.

Oddaprosessen uttaler om verneverdien bl.a. som følger: Verdiskapingsprosjektet Oddaprosessen stiller seg svært positive til en søknad om økonomisk tilskudd for å få dette bygget restaurert. Den omsøkte bygningen på Smelteverkstomta er i reguleringsplanen, vedtatt i 2008, regulert til spesialområde bevaring. Bygget er et vakker teglsteinsbygg i 1 1/2 – steins tegl, med klassisistiske detaljer og ekstra forseggjorte vindusåpninger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss