Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2169 Lene Hagen, Gudvangen Gard og Camping - Restaurering av vernemur på Gudvangen

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 35.000 til restaurering av vernemur på Gudvangen

Den omsøkte muren ble satt opp av innbyggerne Gudvangen på 1800-tallet for å verne gardsbygningene, mennesker og dyr mot lufttrykket fra snøskred fra motsatt side av dalen, fra det mektige «Kvitaberget». I dag fungerer muren som skjerming mot støy og støv fra trafikken mellom Oslo og Bergen som går tvers gjennom Nærøydalen.

«Store-Muren» som den lokalt blir kalt, er ca. 40 m lang, 3 meter høy og ca. 2 meter bred og har en beliggenhet og størrelse som gjør den iøynefallende for forbikjørende. Ofte blir den omtalt av guider på turistbusser fra inn- og utland.

I flg. Aurland kommunes kulturminneplan for vern har den høy kulturminneverdi (B) og ligger i hjertet av verdsarvområdet i Nærøyfjorden.

Et ønske er nå å få restaurert den delen av muren som er begynt å rase ut, slik at den kan bevares som et kulturhistorisk dokument. Etter endt restaurering er det planlagt å sette opp et informasjonsskilt om gården og muren i samarbeid med Nærøyfjorden Verdsarvpark.

De totale kostnadene til restaureringsarbeidet har fått tilsagn om støtte også fra ordningen «Tilskot til kulturminne på verdsarvlista» som er en statlig tilskuddsordning som kulturavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune administrerer.

https://www.rodekors.no/distriktsider/telemark/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss