Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2171 NOrsk Folkehjelp Andøy - Bredskapshenger og hjertestarter

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til en beredskapshenger og en hjertestarter

Norsk Folkehjelp Andøy har per i dag 83 medlemmer, og har en aktiv ungdoms gruppe. Siden oppstart i april 2011 har man jobbet med å skaffe til veie redning utstyr til sommer og vinter beredskap. Med dette har de kommet i må, men jobber nå med å få på plass en beredskaps henger og en hjertestarter.

Beredskapshengeren vil bli brukt til lagring av alt utstyr, slik at når alarmen går kan første mann ta hengeren og møte med alt utstyr rett til møte punkt. Dette vil kunne spare 20-30 minutter i utrykning tid i forhold til i dag. I dag er alt utstyret lagret i 3 etasje på Dverberg Samfunnshus.

Hjertestarter har man hatt behov for men ikke fått på plass siden skredutstyr er blitt prioriterte først. Norsk Folkehjelp har hatt sanitetsvakter under «Maraton Andøya på langs», og andre tilsvarende fysisk krevende løp, hvor man tidligere har opplevet hjertestans.

En øvingstarter til bruk for øvelser og kursing av våre medlemmer og for kurs til det private markedet vil bli kjøpt inn. Norsk Folkehjelp Andøy har 5 førstehjelpsin-struktører som ønsker å ta kurs for å bli godkjente instruktører på DHLR.

http://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Lokallag-og-regioner/Nordland/Andoey

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss