Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2175 Foreningen Sjøen for Alle - Sikringsprosjekt

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til sikringstiltak

Foreningen ble stiftet med kun det for øye å skaffe til veie og drifte en båt til beste for den store gruppen av folk som blir utelatt og diskriminert når det gjelder tilgang til fjorden. Styret i foreningen har stor interesse for båtliv, er godt kjent i Oslofjorden og har mange gode kontakter innen det maritime miljøet i Oslofjorden. Foreningen har flere erfarne og godkjente skippere og mannskap til å føre båten.

Funksjonshemmede og rullestolbrukere blir utestengt fra svært mange arenaer i samfunnet. Nå er i alle fall fjorden og sjølivet blitt tilgjengelig. På bakgrunn av de vellykkede turene som ble utført med rullestolbrukere i fjor og i år, er dette et svært verdsatt, oppløftende og gledelig tilbud, for mange. Nå er det på tide at også ”glemte” grupper i samfunnet får tilgang til sjøen via en funksjonell båt.

Et fint tilbud på sjøen for syke, funksjonshemmede og syke er etablert, men båten Arnøy trenger noe mer sikkerhet.

Etter noe skjær i sjøen har man hatt den 4. og den beste sommersesong noensinne. Det trengs ytterligere tiltak for sikrere drift og utflukter. Et er blitt gjort en grundig kartlegging og gjennomgang av våre svake og såre sider. Konklusjonen er at vi bør gjøre noe med dette før uønskede episoder inntreffer. Oversikt over tiltak som bør utbedres:

- Reparasjon antisklidekk
- Maskinovervåking
- Selv-oppblåsbare redningsvester for voksne og barn
- Baugtruster
- Forbedring og justering av el. anlegg
- Nye Nød Batterier
- Nødstyremaskin
- Skifte 4 – 7 ishudplater og forsterkning
- Alarmutstyr og tråkkematter ved kailigge
- Sikkerhet- og Evakueringsvideo for ledsagere

Alle disse tiltakene er estimert til kr. 420.0.000

http://sjøenforalle.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss