Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2301 Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum - Sikring av smia ved Odda Smelteverk

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 152.500 til sikring av smia ved Odda Smelteverk

Bygg 26 med eksteriør og interiør ble freda ved lov i 2011. Bygget ble satt opp våren 1907 av entreprenør Aarsten for karbidfabrikken Alby United Carbide Factories Ltd, senere Odda Smelteverk AS. Det var opprinnelig smie, kullmontering og støperi. I 1912 ble bygget utvidet og støperiet ble ombygd til verksted.

Smia har i bruk helt til 2003 som fabrikksmie, senere som kurs- og museumssmie. Ifølge fredingsdokument fra Riksantikvaren skal smia bli landets største bevarte fabrikksmie og den har stor autentisitets- og bruksverdi.

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM) er fra 2010 eier av Bygg 26 på Odda Smelteverk som er planlagt brukt til smie og smedskole i tillegg til gjenstandsmottak, arbeidsrom for rengjøring og registrering, og som lager for museumsgjenstander.

I høst ble det utarbeidet et brannkonsept av Hoplands Brannrådgiving AS, som har utarbeidet rømningsplan for bygget og i tillegg konkluderer med at det må installeres brannvarslingsanlegg.

I tillegg er det sendt forespørsel til lokale leverandører om FG sikring av dører for hele bygget og hvordan dette kan løses med hensyn til krysningen mellom FG krav og rømming.

Utskifting/omarbeiding av låskasser og låsesystem vil bli gjort i forbindelse med restaurering av dørene.

Det er i dag enkle glass i stålsprosser i vindusåpningene. Sikring av disse er i samråd med Riksantikvaren løst med varevinduer laget i stål og montert laminert isolerglass på innsida.

Arbeidet med sikring tar til i november i forbindelse med tilrettelegging av smia til smedskole med oppstart i august 2015.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss