Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2302 Finnskogen Kro og Motell og eiendom AS - Reparasjon av scene i Finnskog-parken

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket reparasjon av scenen i Finnskog-parken

Finnskogparken er en møteplass/festplass på Finnskogen, definert verneverdig av Hedmark Fylkeskommunes i 2012, og er den mest komplette danseparken i Hedmark, hvor det i glansperiodene i 60 og 70 åra var mer enn 3000 som kom til dansefestene i Finnskogparken.

Parken hadde i 2014 60 årsjubileum.

Parken som ligger på en odde i elva Rotna, er fremdeles i bruk til store arrangement, og Finnskogdagene samler nesten 7000 mennesker til Svullrya hvert år med den finske ambassadøren som årlig gjest.

Finnskogparken med 8 bygninger, består av Scene med tilhørende amfi/benker, dansepavillion/ dansebane, kiosk, inngangsparti, kro, gammeldansbane og toaletter. De fleste ble satt opp på 50 og 60 tallet og er blitt vedlikeholdt i opprinnelig stil. Parken ble noe utvidet på 70 tallet.

Finnskogparken ble etablert i 1947 som en møteplass/festplass på Finnskogen. Til langt innpå 1950 tallet var «dansegølvet» på idrettsplassen i Svullrya ungdommens treffsted lørdags-kveldene på sommerstid. Grue Finnskog idrettslag var eiere og i 1954 ble Finnskogparken slik den fremstår i dag, åpnet.

I 1998 kjøpte Finnskogen Kro og Motell området, da idrettslaget ikke lenger hadde økonomi og kapasitet til å vedlikehold og drift, og i stedet fikk et makeskifte på en idrettsplass / fotballbane rett ved siden av parken og skolen.

Finnskogparken benyttes i dag som aktivitetssenter for Finnskogen Kro og Motell gjennom hele året; av lag og foreninger som har aktiviteter i parken for sine grupper.

Det er nå et ønske å sette Finnskogparken i stand slik den var for å kunne holde et større dansefestarrangement her i 2016. Uten restaurering vil parken i løpet av noen år forfalle og bygningene vil da ikke kunne bli stående. Parken trenger generelt en del reparasjoner og vedlikehold for å kunne oppfylle de krav som stilles for å brukes den på en trygg måte.

Scenen med fundamenter, som ble tatt av stor vårflom i elva Rotna, er det mest prekære for å bevare parken. I ettertid er scenen blitt dratt inn på grunna, men her må det gjøres grunnarbeid og støping av nye fundamenter. Ellers må tak repareres, råtne bord erstattes og males i tillegg til fjerning av vegetasjon i parken ellers.

http://www.finnskogen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss