Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2303 Sameiet Osloveien 6 - Sikring og restaurering av balkonger, damehoder og ornamentikk

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring og restaurering av balkonger, damehoder og ornamentikk ved Osloveien 6

Osloveien 6, i Trondheim, er et sameie som består av 14 leiligheter. Gården er tegnet av Johann Osness og var ferdig bygget i 1905. Den er en av 4 bygårder av samme arkitekt som danner kvartalet Ila i Trondheim. Gården har høy antikvarisk verdi, og er stort sett godt bevart. Leilighetene har nyere vinduer, men ellers er fasade og trappoppganger som arkitekten tegnet det. Også inne i leilighetene er svært mye bevart.

Johann Osness regnes som en av de betydeligste arkitektene innen Jugendstilen i Norge, og Osloveien 6 er et av hans tidlige arbeider. Gården er i pusset, umalt mur. Den har nydelige ornamenter rundt om på fasaden, men det mest spesielle er damehodene over de to inngangene. Fotografier av damehodene brukes i mange ulike sammenhenger som gode eksempler på jugendstil i Norge, blant annet ved Jugendstilsenteret i Ålesund. Gården har 4 balkonger med rekkverk i smijern.

I de senere årene er det gjort mye for å restaurere og sikre gården. Nytt tak er lagt i dråpeskifer, alle piper som er i bruk er blitt restaurert, og to av balkongene er blitt restaurert. Gården er brannsikret så langt det lar seg gjøre, og i sommer ble hele forsiden av gården drenert og en veranda i første etasje gjenoppbygget. Dette har sameiet bekostet, uten støtte fra noen.
I 2014 har styret jobbet med en plan for fremtidig restaurering og vedlikehold av gården. En befaring av en bygningsingeniør har gått gjennom alt fra kjeller til loft med råd til tiltak som bør gjøres.

Det haster med å bevare og restaurere damehodene med blomsterranker på sidene og de to balkongene som ikke er restaurert. Osloveien har inntil nylig vært en av hovedinnfartsveiene til Trondheim. Tungtrafikken har dundret forbi med rystelser som dette medfører. Damehoder, ornamenter og balkonger bærer nå preg av dette. I tillegg er det problemer med bærende konstruksjoner i jern over dører/vinduer og i balkonggulv som ruster og sprenger i stykker murverket. Kombinasjonen av rystelser og rust har gjort balkongene utrygge.

Så langt det lar seg gjøre, vil man bevare hoder og balkonger, og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) skal sammen med Murarbeid As gjøre jobben. Målet er at gården igjen skal bli så trygg og vakker som den var. Derfor søkes det om økonomisk støtte både for å bevare fasaden på den vakre bygården, men også for å sikre at ingen blir rammet av murverk som faller ned.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss