Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2306 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Tjærebreing av Holdhus gamle kirke

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 42.600 til tjærebreing av Holdhus gamle kirke

Bergen og Hordaland avdeling av Fortidsminneforeningen er en frivillig medlems-organisasjon stiftet i 1871 med ca. 700 medlemmer. Foreningen arbeider for bevaring av verneverdige kulturminner i distriktet, samt å formidle kunnskap og forståelse for verdien av våre kulturminner i lokalmiljøet.

Holdhus gamle kirke, som befinner seg i Hålandsdalen i Fusa kommune, er en svært vakker kirke som er bevaringslistet verneverdig. Kirken har en komplisert historie med mange byggefaser, men hoveddelen stammer fra ca. 1720. Skipet er fra tidlig 1700-tall, mens tårnoppbygget er enda eldre. Kirken og dets inventar nevnes dog i kirkebøker så sent tilbake som 1300-tallet.

Kirkens yttervegger fremstår i dag som ubeskyttet mot værforhold, med et synlig manglende tjærelag. Per dags dato er behovet for tjærebreing prekært på alle byggets yttervegg samt kirketårn og det anses for et ytterst nødvendig konserveringstiltak for dette bygget, som bl.a. huser Norges eneste malte sandstein-skulptur fra Middelalderen; Holderhusmadonnaen. Det er Fortidsminneforeningens vurdering at et tjæretiltak bør gjennomføres snarest mulig og helst i løpet av kommende år.

Likeledes; er det åå Finnesloftet på Vosst observert et stort behov for nytt lag med tjære. Loftet ble sist tjæret i 2003, og ca. 80- 90 % av bygget er nå uten tjærelag.

Finnesloftet ble etter all sannsynlighet bygget sommeren 1295 eller kort tid etter, og ble brukt som gildesal på garden Finne. Det karakteristiske med byggemåten på Finnesloftet er liggende tømmer i første etasje, og stavverk og stående konstruksjoner i andre. Veggene i andre etasje ligner vegger i stavkirker, og i dag er det ingen andre profane bygninger igjen i Norge som er bygget på denne måten.

I desember 2014 skal det opprettes et nytt bygningsvernsenter på Voss. Fortidsminneforeningen og nevnte Bygningsvernsenter planlegger i samarbeid et kompetansehevingskurs i tjærebreing med Finnesloftet som objekt.

http://www.fortidsminneforeningen.no/bh/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss