Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2708 Astrid Sveaass - Rehabilitering av pipe og ildsteder på Olufgården

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til rehabilitering av pipe og ildsteder på Olufgården

Astrid Sveaass har kjøpt eiendommen Olufgården Øynes fordi hun har familie der og sterk tilknytning til stedet. Norsk Kulturminnefond har vært på befaring og uttaler bl.a.: Olufstua på gården Øynes er allerede registrert i 1521. Det var et gårdsbruk fra slutten av 1700-tallet. Det eksisterende huset er oppsatt på plassen i ca. 1880. Bygningen består av furulaft og bindingsverk i svalen. Bygningen er inndelt i tre tømmerseksjoner, svale i bindingsverk og en murstokk og en pipe.

Pipen er i dårlig forfatning. Det ble opprinnelig planlagt en rehabilitering ved at eksisterende pipe spekkes opp på nytt og at det ble benyttet innvendige stålrør. Pipe i annen etasje og ned mot fundament rives og settes opp på nytt pga. sprekkskader. Pipe over tak er senere kontrollert og som følge av nærmere inspeksjon av pipen inne på loftet viser det seg at pipen har et brudd og pipeløpet er forskjøvet ca 5 cm. Dette umuliggjør rehabilitering med stålrør og pipen rives ned til loft og gjenoppbygges.

Det antas at det har vært gruepeis med bakerovn på kjøkkenet. Så langt har det ikke lyktes å finne bilder eller tegninger som kan danne grunnlag for en tro gjenoppbygging av ildstedet, men man vil søke å gjenoppbygge ildstedene i datidens ånd.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss