Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2765 Kjetil Negarden - Rehabilitering av stabbur

fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av stabburet på Negarden Søndre i Vinje

Kjetil Negarden er eier av Negarden Søndre i Vinje i Telemark. Han har drevet gartneri og kraftstasjon på gården i tillegg til gårdsdrifta. I perioden 1980 til 1984 hadde han 25 vinterfora sau på gården. Søker ønsker å sette i stand alle driftsbygninger på gården.

Fundamentet stabburet står på er i ferd med å svikte og vil føre til at bygget faller sammen om kort tid. Stabburet må remonteres. Klauver og dragere er råtne og må skiftes ut. Svalgangene trenger nye hjørnestolper og nytt golv i begge etasjer. Taket må skiftes da dette lekker.

http://www.retretten.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss