Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2788 KODE Kunstmuseene i Bergen - Museene - Anskaffelse av barrierer

fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til anskaffelse av barrierer for museene

KODE Kunstmuseene i Bergen er et av Nordens største museer for kunst, kunsthåndverk, design og musikk og består av til sammen syv museumsanlegg. I tillegg til Lysøen driver KODE Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Harald Sæverud Museum Siljustøl og de gamle institusjonene Bergen Kunstmuseum (som favner Lysverket, Stenersen og Rasmus Meyers Samlinger) og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum.

En ROS-analyse har avdekket et mangeårig forfall på de tekniske sikringstiltakene. Analysen danner grunnlag for en ny sikringsplan som beskriver de ulike tiltakene som må på plass i løpet av 2016-2017. Et av tiltakene er innkjøp og montering av barrierer for at besøkende ikke skal komme for tett opp til verk og objekter.

KODE har registrert flere mindre skader på verk i løpet av 2015. KODE har derfor gått til anskaffelse av noen prøver på barrierer og ønsker i større grad å danne enkle, men effektive barrierer mellom besøkende og de verkene/objektene som henger mest utsatt til.

http://kodebergen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss