Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2886 Saga Fjordcruise AS - Utbedring av råteskader på styrehuset på M/S Hestøy

fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utbedring av råteskader på styrehuset på M/S Hestøy

M/S Hestøy (ex L/K Hvaler) ble bygget i Fevik for losvesenet i 1951. I 1979 ble fartøyet restaurert i samråd med Norsk Sjøfartsmuseum etter originaltegninger fra 1938. Interiørmessig er innredningen stort sett som den originale fra 1951. Det som er tatt ned, er tatt vare på og stuet bort.

Terje Edvardsen har stått som eier av M/S Hestøy siden 1996. Intensjonen har vært å bevare Hestøy for kommende generasjoner.

Høsten 2011 fikk M/S Hestøy formell status som verneverdig skip.

Høsten 2014 ble det oppdaget råte både på bjelker/sperrer og dørk, og i taket på styrehuset fra 1951, har det oppstått hull/sprekker og tæring. Nå trengs fagfolk til å få dette reparert forsvarlig.

http://sagafjord-cruise.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss