Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3168 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet "Gamvik" - Overbygg

fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 224.800 øremerket overbygg i forbindelse med restaurering av «Gamvik» i 2017

Den konsoliderte museumsenheten Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS ble etablert i 2006. Selskapet eies av, og har avdeling i, de fem kommunene Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Gamvik og Berlevåg. Finnmarks kystkultur og fiskerihistorie er sentrale tema, med særlig henblikk på gjenreisning og samfunnsutvikling etter 1945.
«Gamvik» ble bygget i 1971 og var det siste større trebåtprosjektet som ble fullført hos Aas Båtbyggeri. “Gamvik” ble konstruert for bruk til ekspedisjon av gods og passasjerer mellom Gamvik havn og Hurtigruta. Da fartøyet i 1990 fikk motorhavari kuttet Hurtigrutas anløpet ved Gamvik havn. I 1991 ble båten gitt i gave til Gamvik kommune, med ønske om at den skulle utgjøre en tilvekst til museet. “Gamvik” var da etter sigende nyoverhalt og i god stand. Fartøyet bli imidlertid i flere år liggende til kai uten tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold, og mot slutten av 1990 årene stod det i fare for å synke. Det ble derfor besluttet at fartøyet skulle settes på land ved Gamvik museum.

“Gamvik” er et eksempel på siste generasjon spesialfartøy bygget i tre.
“Prammen”, som den ble kalt på folkemunne, spilte en vesentlig rolle i bygdas økonomiske og sosiale liv. Ekspedisjon av passasjerer skjedde i godvær gjennom en dør i Hurtigrutas side – kjent som “Gamvikdøra”. I dårlig vær måtte passasjerene gå i “seilet” – en slags kurv i seilduk – som så ble heist om bord.
«Gamvik» fikk status som verneverdig i 2011. Målet er at båten igjen skal sertifiseres for passasjertrafikk. Historie og hjemmehavn kan gjøre den interessant for Hurtigrutens reisende som en særpreget start- eller endetransport i forbindelse med opplevelsespakker på Nordkyn.

http:\www.kystmuseene.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss