Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3277 Stiftelsen Ormelid gard - Herberget/Øvstestovo - Restaurering

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt

Stiftelsen Ormelid gard overtok eiendommen i 2016 med bakgrunn i et testamente fra søsknene Kjellaug og Erling Ormelid. Stiftelsen er nå i starten av et omfattende restaureringsarbeid og utvikling for drift av eiendommen, samt stell og forvaltning av kulturlandskapet. Ormelid har en historisk tidslinje 4.500 år tilbake i tid.

Ormelid ble fredet i 2011. Dette var i samsvar med ønskene til de siste eierne, og gården skal drives i samsvar med deres ønsker.

Prosjektet omfatter restaurering av Herberget i Ormelid. Stova blir kalt både kårstova og Øvstestovo. Herberget er sammenbygd med steinstova med et takoverbygg. Eldste bruken kan ha vært overnattingssted for reisende som gikk fjellveien mellom Lom og Luster. Ormelid ligger langs Dølavegen – vegen nordgudbrandsdølene kan ha brukt helt tilbake til forhistorisk tid når de skulle til fjorden og hente/levere varer. Stova i første etasje kan være fra før-reformatorisk tid, da formen på laftehodet er tegn på dette. Det er aktuelt å ta dendrokronologisk prøve på tømmeret under restaureringen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss