Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3848 Stiftelsen Hestmanden - Istandsetting som seilende skip, herunder sikring

...fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 975.000 til ovennevnte prosjekt

DS Hestmanden er et nasjonalt minnesmerke over norske krigsseilere fra 1. og 2. verdenskrig. Skipet er i dag det eneste gjenværende norske handelsskipet som seilte under begge verdenskrigene.

Stortinget vedtok i 1995 at fartøyet skulle bli et nasjonalt krigsminnesmerke.
I 2011, 100 år etter at skipet ble sjøsatt, ble skipet "gjendøpt" og åpnet som et flytende minnesmerke, men uten fungerende maskin og uten mulighet til å besøke andre havner.

I 2015 bevilget Kulturdepartementet kr. 15 mill. til publikumstilrettelegging og etablering av formidling om bord. Året etter bevilget fire departementer totalt kr. 12 mill. til istandsetting av D/S Hestmanden til seilende skip, men dessverre ikke til rednings- og navigasjonsutstyr. Etter planen skal D/S Hestmanden i 2018 være med på Fjordsteam i Bergen, Krigsseiler-treffet i Mandal, Arendals uka og ikke minst den nasjonale markeringen av 100-års-dagen for 1. verdenskrigs slutt i Risør 11. november. Dette forutsetter imidlertid at skipet har godkjent sikrings- og navigasjonsutstyr.

Per dags dato er DS Hestmanden istandsatt og åpnet som et flytende museum ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.

I forbindelse med fremtidig formidling langs kysten skal DS Hestmanden sertifiseres i henhold til Sjøfartsdirektoratets krav for vernede skip med inntil 45 personer om bord. For å tilfredsstille disse kravene må skipet utrustes med radio og sambandsutstyr i tråd med Riksantikvarens retningslinjer.

http://www.hjorundfjord.no/kulturvernlaget/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss