Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 544 Ole Didrik Lærum - Vangsly - brannsikring

fikk på styremøtet 30. august 2004 innvilget kr. 24.220 til brannsikring/alarmanlegg på eiendommen ”Vangsly” (”Lærumhuset”)

Eiendommen er registrert som medisinsk-historisk museum i nettverk for medisinsk historiske samlinger i Norge og koordinert av Det nasjonale medisinske museum ved Norsk Teknisk museum. Det er det eneste gjenværende distriktslege hus med driftsbygninger og utstyr til legepraksis gjennom 150 år fra samme familie, komplett utstyrt med transportmidler. Huset fra 1891 er bygd i sveitserstil og er i gamle Vossevangen det siste i uforandret stand og utgjør et helhetlig miljø med stall/garasje, hønsehus/bu, hage med opprinnelige planter og trær samt flere medisinskhistoriske utstillingsrom i tillegg til intakt interiør.

Da nåværende eier overtok i 1986, ble Fortidsminneforeningen kontaktet og ble oppstarten til en antikvarisk rehabilitering som til nå har beløpet seg til ca kr. 2 mill. Særlig fordi eieren fra starten valgte å gjøre det på antikvarisk riktig måte med bruk av gamle handverksteknikker mottok han Fortidsminneforeningens diplom i 1993.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss