Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

St. Johanneslogen i Ålesund - ornamenter

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 22. april 2008 innvilget kr. 175.000 til nye ornamenter langs gesimsen på Frimurerlogen's bygning i Ålesund.

Frimurerlogene i Ålesund er en selvstendig enhet under Den norske Frimurerorden og har sitt tilhold i Giskegata 12, en staselig bygning fra 1924. Bygningen har vært brukt også til andre arrangementer enn de som Frimurerlogen selv står for, slik som brylluper, barnedåper og åremålsdager både for private som for bedrifter og andre organisasjoner.

Bygningen er ikke fredet av Riksantikvaren (det var tale om å gjøre det i 2003), men bygningen er en så viktig del av bybildet i Ålesund at den må bevares på en god måte.

Byhistoriker Harald Grytten omtaler bygningen som en av byens ”øyenstener” der den er med og danner en trekant med Ålesund Kirke og Aspøy barneskole.

De siste 10 år er det nedlagt betydelige summer i vedlikehold og oppgradering.
Den opprinnelige utbedrings- og vedlikeholdsplanen er ferdigstilt, men det har dukket opp et nytt, stort problemområdet. Huset er blitt malt med en malingstype som ikke ”puster” og det danner seg derfor kondens bak malingen som trekker inn og skaper skader på murveggene på innsiden.

På bakgrunn av råd fra bl.a. Jugendstilsenteret og malermester Martin Uggedal er det besluttet å iverksette arbeidet med å fjerne all gammel maling .

Foreløpig har medlemmene av Frimurerlogene i Ålesund gjennom en innsamlings-aksjon bidratt med kr. 310.000.

Tilbudet omfatter også nye ornamenter langs gesims med kr. 175.000. Kun 1 er hel mens samtlige øvrige er skadet eller helt bort.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss