Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 279 Stiftelsen Barn og Krig

fikk i 2000 innvilget kr. 75.000 til utarbeidelse av brosjyrer og presentasjoner og ytterligere kr. 18.823 til trykking av brosjyrer og brevpapir i 2001.

Kluge Advokatfirma bistår med å opprette en stiftelse som skal fremme internasjonal forskning vedr. kort- og langsiktig virkninger av krig, og katastrofepregede situasjoner på barn og deres familier. Senteret for Krisepsykologi i Bergen har tatt initiativ til opprettelse av Stiftelsen Barn og Krig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss