Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 291 Kirkens SOS i Oslo

fikk innvilget kr. 460.000 til drift av "Prosjekt Nettsamaritanene".

Bymisjonen driver Kirkens SOS i Oslo. Målet med prosjektet er å bruke Internett i diakonal virksomhet, og er et tilbud til å komme i kontakt med et medmenneske pr. e-post. Dette kan være en stor hjelp for de som er i umiddelbar fare for å ta sitt eget liv, eller er i følelsesmessig/eksistensiell krise.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss