Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 341 Porsgrunnsmuseene

fikk innvilget kr. 133.222 til brann- og innbruddsvarslingstilak ved Bymuseet og Sjøfartsmuseet.

Stiftelsen Porsgrunnsmuseene søkte i brev av 6. april 2001 Stiftelsen UNI om tilskudd til brann- og innbruddsvarslingstiltak ved Bymuseet og Sjøfartsmuseet.

Museumsanleggene på Bymuseet og Sjøfartsmuseet består av trebygninger fra 1700 og 1800 tallet samt to murbygninger, begge med trebjelkelag. Bygningene ligger sentralt i byen og er lett tilgjengelige, også for uvedkommende. Risikoen for innbrudd og brannstiftelse er tilstede. Ingen av bygningene er brannsikret og bruk av loftsrom gir en betydelig brannbelastning.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss