Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 518 St. Johanneslogen i Mo i Rana

”Tårnbygget er eid av Frimurerlogene i Mo i Rana. I dag er Rana Museum, naturhistorisk museum, leietaker i 1. etasje mens Frimurerlogene anvender de øvrige arealene.
Tårnbygget inngår i Rana kommune’s verneplan for den gamle bebyggelsen i Moholmen, vesentlig fra rundt 1880 og frem til 1900. Tårnbygget ble bygget i 1893 for handelsmannen Lars A. Meyer, en sentral skikkelse på den tiden. Bygget er i Sveitserstil med rikt utskåret listverk rundt vinduene. I 1990 gjennomgikk bygget en omfattende restaurering hvor man i stor grad valgte å tilbakeføre byggets ytre til sin opprinnelse.
Tårnbygget er av Brannvernkontoret i Rana kommune registrert som særskilt brannobjekt og krever at bygget fullsprinkles. Dette har man flere ganger fått utsettelse på. Saken er derfor overmoden og man er nødt til å finne en snarlig løsning på brannsikring av bygget.
Naturhistorisk museum i 1. etasje har leiekontrakt til 2008 men har ønske om å samordne sin virksomhet med de øvrige museale samlinger i Mo i Rana og kan derfor være på flyttefot før den tid. Frimurerlogene vil da ta i bruk hele bygget og har kostnadsberegnet ombyggingen til ca kr. 2 mill. I tillegg er brannsikringen estimert til kr. 1,1 mill.

Vedtak:
Søknaden innvilges med kr. 400.000. Det er en forutsetning at prosjektet fullfinansieres. Beløpet vil bli utbetalt når revisorbekreftet oppstilling for påløpne kostnader foreligger.

http://www.fosnes.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss