Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 518 St. Johanneslogen i Mo i Rana

”Tårnbygget er eid av Frimurerlogene i Mo i Rana. I dag er Rana Museum, naturhistorisk museum, leietaker i 1. etasje mens Frimurerlogene anvender de øvrige arealene.
Tårnbygget inngår i Rana kommune’s verneplan for den gamle bebyggelsen i Moholmen, vesentlig fra rundt 1880 og frem til 1900. Tårnbygget ble bygget i 1893 for handelsmannen Lars A. Meyer, en sentral skikkelse på den tiden. Bygget er i Sveitserstil med rikt utskåret listverk rundt vinduene. I 1990 gjennomgikk bygget en omfattende restaurering hvor man i stor grad valgte å tilbakeføre byggets ytre til sin opprinnelse.
Tårnbygget er av Brannvernkontoret i Rana kommune registrert som særskilt brannobjekt og krever at bygget fullsprinkles. Dette har man flere ganger fått utsettelse på. Saken er derfor overmoden og man er nødt til å finne en snarlig løsning på brannsikring av bygget.
Naturhistorisk museum i 1. etasje har leiekontrakt til 2008 men har ønske om å samordne sin virksomhet med de øvrige museale samlinger i Mo i Rana og kan derfor være på flyttefot før den tid. Frimurerlogene vil da ta i bruk hele bygget og har kostnadsberegnet ombyggingen til ca kr. 2 mill. I tillegg er brannsikringen estimert til kr. 1,1 mill.

Vedtak:
Søknaden innvilges med kr. 400.000. Det er en forutsetning at prosjektet fullfinansieres. Beløpet vil bli utbetalt når revisorbekreftet oppstilling for påløpne kostnader foreligger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss