Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 519 Kirkens Bymisjon Bergen - Omsorgsbase for kvinner

fikk på styremøtet i Stiftelsen UNi 20. april 2004 kr. 350.000 til Ta Vareprosjektet

Omsorgsbase for kvinner et er natthjem for kvinner i rus og prostitusjonsmiljøet. Tiltaket ble startet opp våren 1998 i sentrum av Bergen. Omsorgsbasen drives og eies av Kirkens Bymisjon i Bergen med driftsstøttte fra Bergen kommune.

Helseprosjektet ”TaVare” (tidl. Helseforebyggende porstitusjonsarbeid) startet i 2003 og er planlagt å vare ut 2005. Målgruppen er kvinner i ulike prostitusjonsmiljø.

Målet er tredelt:
1) å forebygge helseskader blant kvinner med tilhold i prostitusjonsmiljø.
2) å møte kvinnene med omsorg og aksept for å bedre deres livssituasjon
3) å innhente kunnskap om livssituasjonen for å kartlegge de helserisikoer denne gruppen har.

Prosjektet ble i 2003 støttet av Helse og Rehabilitering og Stiftelsen UNI.
Etter ett års drift er det gitt mange positive tilbakemeldinger som inspirerer til videre innsats. Arbeidet på ute- og inne-arenaen fortsetter og i tillegg har man lånt et lokale i Nykirken, som ligger midt i området for gateprostitusjon.

http://bellona.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss