Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 721 Stiftelsen Vikbekken - minikraftverk

fikk på styremøte 7. juni 2006 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til sluttføring av gjenstående arbeider, inkl. forprosjekt for et minikraftverk ved Vikbekken

Stiftelsen Vikbekken ble opprettet i 2002 med det formål å gjenoppbygge vannkraftsinstallasjonene som var i Vikbekken og drifte disse med tilhørende bygninger, etter gammel metode. Stiftelsen skal også skaffe midler til vedlikehold av bygg og installasjoner, men skal ikke ha økonomisk utbytte utover dette.

Hittil er gjennomført:
1. Oppgangssaga sto ferdig til prøvekjøring i 2004. Restjusteringer og innkjøring ble foretatt høsten 2005.
2. Tømmerbygningen til vadmelsstampa er på plass, samtlige deler som vasshjul m/aksel og ”bryer” er montert og klar til bruk.
3. Kvernhus er tømret opp og kvernkall m/kvernsteiner samt kornsilo med mateanordning er ferdig montert for maling av byggkorn. Flere bakeprodukter er bakt på eget malt byggmel med vellykket resultat.
4. Kraftstasjon m/mølle er oppført på eksakt samme betonggulv som i 1928/29 – Den opprinnelige ”betongplata” er imidlertid rehabilitert med påstøpt ”toppsåle”.

Samtlige fire bekkeinstallasjoner i Vikbekken må sees i sammenheng med Wiigen Gaard og Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Wiigen Gaard er vurdert av Riksantikvaren som verneverdig, og fikk i år 2000 Troms fylkes kulturvernpris. Både Riksantikvaren og Bardu kommune har tilført betydelige midler til restaurering.

I ettertid er det nå diskutert å installere et minikraftverk og det er foretatt en del kapasitetsberegninger som viser en mulig års produksjon på ca 1,0 GWh, en ikke ubetydelig kapasitet som kan bidra til en jevn årlig inntjening.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss