Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 737 Kistefos-Museet - sikring

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 29. august 2006 innvilget kr. 291.000 til diverse sikringstiltak i Tresliperimuseet

Kistefos Træsliberi ble etablert i 1889 av konsul Anders Sveaas og er i dag av det best bevarte tresliperiet fra slutten av 1800-tallet. Kistefos Træsliberi ble nedlagt i 1955. Stiftelsen Kistefos-Museet ble dannet i 1996 gjennom gaver fra Jevnaker kommune og Christen Sveaas. Formålet er å drive museum og forskning knyttet til A/S Kistefos Træsliperis industrielle virksomhet.

I Nybruket, opprinnelig reist i 1896 har det siden 1999 vært vist skiftende, egenproduserte kunstutstillinger. På museets områder finner man også en skulpturpark i stadig utvikling. På få år har museet oppnådd solide besøkstall og blitt en profilert aktør blant norske museer.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss