Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 856 Lurøy Kystlag - utbyggingsprosjekt

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 18. oktober 2007 innvilget kr. 187.470 til utvidelse av lagets hus for å få plass til museumssamling og innrede et verksted m.m.

Lurøy kystlag ble stiftet i 1988 med oppgave å ta vare på kystkulturen, det vil si fiskeri/havbruk og landbruk. Laget er tilsluttet Forbundet Kysten. Siden stiftelsen har laget samlet inn gamle båter, redskaper og bruksgjenstander som eller villet ha gått tapt.

I Kystlagets samling finner man en av de få gjenværende Lovundkuttere, en båttype som ble bygget på øya Lovund og som var utbredt på Helgeland og i Nord-Norge på starten av 1900-tallet. Der finnes også en omfattende båtmotorsamling, samt andre kuriositeter.

I dag har de for liten plass til alt som er samlet inn til laget, især for båtene. Flere er plassert på tilfeldige steder, i naust og lignende. Laget har en svak økonomi og all drift er basert på dugnad.
En planlagt utbygging er kostnadsført med kr. 343.470 .

Helgeland Museum som også driver Grønsvik Kystfort i Lurøy kommune, er meget positiv til utbyggingsplanene på Lurøy, og forteller at der også er igangsatt et arbeid med å få realisert et Helgeland Ungdomssenter på Lurøy som skal bli et tur- og aktivitetssenter for hele Helgeland.

I denne forbindelse samarbeider Helgeland Museum med Lurøy Kystlag, om å sy sammen en kulturhistorisk opplevelsespakke med flere elementer. Slik Helgeland Museum ser det, er det av essensiell betydning, for å kunne inkludere Lurøy Kystlags samlinger i et helhetlig kulturhistorisk formidlingskonsept, at det oppføres et ekstra påbygg ved Kystlagets museumsbygg.

http:\www.bymuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss