Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 898 Havråtunet - Røykvarsling

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2007 innvilget kr. 40.000 til røykvarsling i forbindelse med 1. byggetrinn av en 5 årsplan for sikring av Havråtunet.

Stiftelsen Havråtunet ble stiftet i 1973 med formål å ta vare på den fredete gården Havrå i Osterøy kommune ved hjelp av arbeidsmetoder knyttet til det førindustrielle landbruket. Det er 8 bruk på Havrå, og Stiftelsen eier 2 av dem. Resten er privateide. Det er barte Stiftelsen Havråtunet som driver gardsdrift. Tunet har 28 hus, hvor det bor fastbuende i 4, resten blir brukt som feriehus. Alle husene er fredet.

Stiftelsen Havråtunet har lenge tenkt at brannsikringsanlegget ikke er godt nok. I forbindelse med konsolideringen med Museumssenteret i Salhus fikk Havråtunet en alarmsentral, 20 røykdetektorer og to brannklokker som er FG-godkjent. Dette gjør at man kan gå i gang med første del av et omfattende røykvarslingsanlegg. I første omgang gjelder dette alle rom i alle hus som Stiftelsen Havråtunet eier.

Den stadig økende aktiviteten i tunet og de økende elektriske installasjoner i tunet, gjør at brannfaren er økende hele tiden. Sprinkelanleggets svakhet er at huset nærmest må brenne opp før det slår seg ut. Røykdetektorene vil kunne varsle folk på et mye tidligere tidspunkt.
Det er en forutsetning at Hordaland fylkeskommune godkjenner inngrepene i de fredede bygningene.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss