Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 905 Norsk Teknisk Museum - fotosamling

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 12. februar 2008 innvilget kr. 1. mill til brannslokkingsanlegg samt kr. 530.000 til oppgradering og utvidelse av det eksisterende adgangskontrollanlegget i forbindelse med sikring av fotosamling

Norsk Teknisk Museum er nasjonalt museum for teknologi, naturvitenskap, industri og medisin, og hadde nesten 147.000 besøkende i 2006. Kultur og kirkedepartementet grunnfinansierer driften gjennom et årlig bidrag.

Hovedbygget på Kjelsås sto ferdig våren 1986 og rommer museets utstillinger, samlinger, publikumsmottak, kontorer, verksted og noe magasin. Museet har et hovedmagasin i Gjerdrum kommune.

Museet har de senere årene hatt et økt fokus på bedre sikring og oppbevaringsforhold for samlingene.

Fotosamlingen er en av Nord-Europas største samlinger med omkring 4.000.000 fotografier, og 6000 gjenstander i form av kameraer og annet fotografisk utstyr, samt et mindre antall filmer og bøker. Bildene dokumenterer norsk samfunns- og næringslivsutvikling, og vurderes å ha en særlig stor verdi for Norge.

For at samlingen skal kunne deponeres ved Norsk Teknisk Museum må det bygges et nytt fotomagasin og et nytt magasin for gjenstander ved museet som må utstyres med klimaanlegg for regulering av temperatur og luftfuktighet, samt hensiktsmessig brannsikring, adgangskontroll og alarmsystemer.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss