Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

UNI Storebrand divisjon Sør-Norge - Sikkerhets- og miljøkontroll av biler.

fikk 20. oktober 1992 innvilget kr. 190.000 til sikkerhets- og miljøkontroller av biler.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss