Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2022

Skadevernstatus etter 4. styremøte; 24. august i 2022, er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt18kr. 3.269.654
Natur- miljøvern5kr. 705.630
Menneskevern-rusrelatert2kr. 220.000
Menneskevern-generelt15kr. 1.514.000
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern14kr. 2.862.100
Bygningsvern-generelt95kr. 7.100.375
Bygningsvern-brann og sikkerhet46kr. 6.210.9950
Norsk Kulturarv - Rammevedtak1kr. 10.000.000
196 kr. 31.882.754

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss