Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2022

Skadevernstatus etter 2. styremøte; 6. april i 2022, er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt11kr. 2.740.190
Natur- miljøvern3kr. 680.000
Menneskevern-rusrelatert1kr. 100.000
Menneskevern-generelt5kr. 532.000
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern8kr. 839.000
Bygningsvern-generelt41kr. 2.740.190
Bygningsvern-brann og sikkerhet26kr. 3.220.500
Norsk Kulturarv - Rammevedtak0kr. 0
95 kr. 10.161.166

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss