1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2025 Haldenkanalen Sluseturer AS - 5 års kontroll av D/S Turisten for 2014
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til økonomisk støtte til 5 års kontroll av D/S Turisten for 2014
les mer>>P 2026 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Brannsikringstilltak ved Stranges Stiftelse
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 135.000 til brannsikringstilltak ved Stranges Stiftelse
les mer>>P 2027 Salten veteranbåtlag - Istandsetting av svinerygger og spanetopper på M/S Blomøy
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utgifter på istandsetting av svinerygger og spanetopper på M/S Blomøy
les mer>>P 2029 Museet Midt IKS - Avd. Kystmuseet Nord-Trøndelag - Brannsikringstiltak i Bryggene
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 700.000 til brannsikringstiltak i Bryggene
les mer>>P 2030 Lofotmuseet - Renovering av tak og piper på Storvågen Søndre
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til renovering av tak og pipe på Storvågen Søndre
les mer>>P 2032 Ragnar Trohjell - Gjenreising av Toskedalsstova
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ghenreising av Toskedalsstova
les mer>>P 2033 Oddbjørn Bertheussen - Renovering av Gamle Grand Hotell i Vardø
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til renovering av vinduene i første etasje på Gamle Grand Hotell i Vardø
les mer>>P 2035 Havnedagene i Haugesund - Restaurering av kvitebåten
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Kvitebåten i Haugesund
les mer>>P 2036 Ane Senstad Guldahl - Oppgradering av el.anlegg på Senstad Gård
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til oppgradering av el.anlegg, øremerket bemalte stuer/midtgang på Senstad Gård
les mer>>P 2037 Vågan Kystlag - MJ Anne Bro - Reparasjon av stråkjøl
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til reparasjon av stråkjølen på Anne Bro
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss