1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2066 The Tall Ships Races 2014 i Bergen - Sikringstiltak i forbindelse med kulturarrangement
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til behovsanalyse og brannforebyggende arbeid i forbindelse med arrangementet
les mer>>P 2065 Foreningen Skonnerten Solrik - Restaurering av for- og akterstevn
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til restaurering av for- og akterstevn
les mer>>P 2064 Museumssenteret i Hordaland - Vestnorsk Utvandringssenter - Glasskledning av Nybyggjarstova på Radøy
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til å glassklede Nybyggjarstova på Radøy
les mer>>P 2063 Hege Lise Sørbye - Fredet kalkovn på Brønnøya
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til istandsetting av fredet kalkovn på Brønnøya i Bærum
les mer>>P 2062 Norsk Industriarbeidermuseum - Tetting av vinduer på M/F Storegut
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til tetting av vinduer på M/F Storegut
les mer>>P 2060 Vest-Agder museet IKS, avd. Kristiansand museum - restaurering av taket på fjøset ved Eikentunet
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 ti restaurering av taket på fjøset ved Eikentunet
les mer>>P 2059 Volda Røde Kors - Drenering av Røde Kors Huset
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til drenering av Røde Kors Huset
les mer>>P 2058 Ryfylkemuseet - Restaureringsarbeid på Brødrene av Sand
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til restaureringsarbeid av råteskader av treverk på Brødrene av Sand
les mer>>P 2057 For Fangers Pårørende , avd. Trondheim - 2. prosjektår " Reflekterende familiesamtaler i fengsel"
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til prosjektet "Reflekterende familiesamtaler i fengsel"
les mer>>P 2056 Vest-Agder museet - Mandal museum - Sikringsprosjekt av Andorsengården
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 26.000 til forprosjekt sikring av Andorsengården
les mer>>Totalt 1893 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Bogstadveien 30
0355 Oslo

Telefon: 23 36 60 60
Faks: 22 20 04 10

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss