1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3818 Gratangen kystlag - Oppgradering av sikkerhet og slippsetting av Straumnes
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3817 Frogner Kino Drift AS - Brannsikring og elektriske arbeider i forbindelse med tilbakeføringen av Frogner kino
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3814 Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS - Lekkasje- og brannvarslingsanlegg samt til 4 nye redningsflåter for M/S Midthordland
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 451.550 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3813 Ullinsvin AS - Klimaanlegg i museumsmagasin
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3810 Lars og Victoria Munthe-Kaas - Ivaretakelse av gammelt elektrisk anlegg
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 380 Rørosmuseet - Tjurrufabrikken
10.04.02
... fikk innvilget kr. 65.000 til brann- og tyverisikring, kr. 280.000 til fysisk sikring og kr. 200.00 til fase 1 i etablering av Tjurrufabrikken som magasinbygning.
les mer>>P 3809 Fortidsminneforeningen Sunnmøre Lokallag - Utvendig istandsetting av Rosekirken i Stordalen
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3808 St. Olavs hospital, avd. Brøset kompetansesenter - Forskningsrådgiverstilling i forbindelse med deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3805 Kvamskleivas venner - «Prosjekt Kvamskleiva»
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3804 Kirkens SOS i Møre og Romsdal - Annonsering og informasjon, samt utstyr i forbindelse med etablering av SOS-chat på Søre Sunnmøre

05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 190.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss