1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3769 Oslo Sjøskole - Kjøp av jolle
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 85.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3768 Finn Olsen AS - Brannforebyggende tiltak til Selsøyvik Handelssted
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3767 Valdresmusea AS - Spesialmontre i forbindelse med nye utstillingslokaler for Norsk institutt for bunad og folkedrakt sine samlinger i Valdres
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3766 Stiftelsen Blaarud - Bevaring av Blaarud
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 202.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3765 Kragerø Kystlag - Tiltak for årlig sertifisering for 2018
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 205.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3764 Thorkil Aschehoug – Restaurering av Dyrendalsveien 22 i Halden
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3762 Mjøssamlingene - Restaurering av Amundstua
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3761 Stiftelsen Gamle Hovin - Istandsetting, sikring og restaurering av Gammelbutikken
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3760 Stiftelsen DS Hvaler - Brannsikring
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 239.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 375 Gamle Hvam Museum - Sprinkleranlegg i uthus
12.02.02
... fikk innvilget kr. 233.500 til sprinleranlegg til fjøs, låve og stall ved Gamle Hvam Museum.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss