1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 370 Kystmuseet i Sogn og Fjordane
12.02.02
... fikk innvilget kr. 240.000 til diverse sikringstiltak ved museet i Florø.
les mer>>P 3709 Bergen jæger og fiskeforening - Fremdriftsmotor
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3708 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Brannvarslingsanlegg
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 440.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3707 Stiftelsen Vallset menighetshus - Nye vinduer
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3703 Odalstunet - Brannsikring
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3701 Stiftelsen D/S Stord I - Innredning av mannskapsseksjon på fremre banjerdekk
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 36 Holmsbu kirke - alarm/røykvarslingsanlegg pluss overspenningsvern
18.10.95
... fikk på styremøte 6. desember 1994 innvilget kr. 16.897 til alarm/røykvarslingsanlegg for Holmsbu kirke og fikk i tillegg på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 4.800 til montering av overspenningsvern,
les mer>>P 369 Urskog-Hølandsbanen - Tertitten - Sikring
12.02.02
... fikk innvilget kr. 100.000 til sikringsrelaterte tiltak i forbindelse med restaurering av fredet omlastningskran og kransporet på Sørumsand stasjon.
les mer>>P 3698 Karmsund folkemuseum - Fotomagasin og kjølemagasin
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3697 Stiftelsen Nome kulturhistoriske bygg - brannsikring ved Øvre Verket
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss