1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 340 Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
30.05.01
... ...fikk av Stiftelsen UNI 30. mai 2001 innvilget kr. 150.000 til lønnsmidler for en 1/2 stilling.

les mer>>P 3409 Norsk Teknisk Museum - ITV-overvåkning
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 367.688 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3408 Norsk Teknisk Museum - Nytt adgangskontrollanlegg
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3407 Stiftelsen Fremad II - Restaurering av M/K Fremad II – Delprosjekt 2 - Dekk
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3405 Stiftelsen Museum Vest - ROS-analyse og sikringsplan
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 134.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3404 Nettverk etter soning - Østfold Røde Kors - Redningsflåte, nødsignalutstyr, brannslukker og redningsvester til seilbåt
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3403 Norske Redningshunder Bodø lag - Anskaffelse av en scooter, kapellhenger og kjelke
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3402 Surnadal Røde Kors Hjelpekorps - Kjøp av båt med utstyr
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3401 Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum - Overlevelsesdrakter og hjertestarter på M/S Gamle Oksøy
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI hhv kr. 108.900 og kr. 18.048 til ovennevnte prosjekter
les mer>>P 33 Sverresborg - Sprinkleranlegg i Lo kirke
02.11.94
... fikk på styremøte 2. november 1994 og 21. august 1995 innvilget h.h.v. kr. 470.000 og kr. 20.401 til et sprinkleranlegg i Lo kirke.

les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss