1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2192 Kaupanger Hovedgård - Elektrisk anlegg i Drengestuen
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til utbedring av det elektriske anlegget i Drengestuen ved Kaupanger Hovedgård
les mer>>P 2193 Guro og Stein Ivar Øvergaard - Restaurering av låve
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til førsta delprosjekt med restaurering av låven på Øvergaard
les mer>>P 2194 Kristin Hammer Aukrust på Oppegård - Restaurering av laftet svalgangslåve
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av laftet svalgangslåve på Søndre Oppegård
les mer>>P 2196 Anne Sauge - Restaurering av to uthus på Laberg
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til total restaurering av to uthus på Laberg.
les mer>>P 2197 Akershus Røde Kors - Prosjekt "Gatemegling i Akershus"
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til gatemegling i Akershus for 2014 og 2015.
les mer>>P 2199 Museumslaget Staværingen - Restaurering av "Nelly" - barnas båt
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av «Nelly» barnas båt
les mer>>P 2200 Røde Kors Askøy - Prosjekt "Døråpner"
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr.25.000 til prosjekt «Døråpner – sosialt Nettverk» på Askøy.
les mer>>P 2201 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Kjøp av nye stoler
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 35.598 til 6 kontorstoler fra Håg
les mer>>P 2202 Hege Tveito Valencia og gamle Triset - Utbedring av grunnmur på Lårdal hotell
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til utbedring av grunnmur, sikrings og ENØK-tiltak ved Lårdal Hotell i Telemark.
les mer>>P 2205 Skorovas Eiendom as - Restaurering av taket på gammelt industribygg
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket sikring av tak i h.h.t. tilbud fra Mester Tak.
les mer>>Totalt 221 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss