1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3296 Lise Kristensen – Drenering og graving på Huser gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3295 Stiftelsen Bortistu Neby - Rehabilitering av hovedbygningen på Bortistu Neby
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3294 Perspektivet Museum - Varmekabler og snøfangere på taket
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 73.663 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3293 Orkdal Røde Kors - ATV med henger
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3292 Norsk Teknisk Museum - «Aurora Polaris»-utstilling - Sikring
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3290 Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun - Restaurering av vinduene på Vestre Bråte
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 328 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn
23.03.01
... fikk innvilget kr. 200.000 til forprosjekt samt henholdsvis kr. 127.000 til prosjekt om informasjon til barnehager og kr. 161.000 til informasjon til skoler.
les mer>>P 3289 Det Internasjonale Barnekunstmuseet - Digitalisering av Barnekunstmuseets billedsamling
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3287 Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand - Pilotstudie av prosjektet «Bedre oppfølging etter gynekologisk kreftbehandling - Fokus på kommunikasjon, livsstil og egenkontroll»
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 715.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3286 Norsk Folkemuseum - Utstillingsmontre for utstillingen TidsRom
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 2.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss